Financování

Postup financování při koupi apartmánu

 

  • První (1.) záloha na Kupní cenu ve výši 20% z Kupní ceny včetně DPH, bude Budoucím kupujícím zaplacena do pěti (5) kalendářních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na účet Budoucího prodávajícího.

 

  • Druhá (2.) záloha na Kupní cenu ve výši 40 % z Kupní ceny včetně DPH bude Budoucím kupujícím zaplacena do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Budoucího prodávajícího, že byla dokončena hrubá stavba domu, tj. nosná konstrukce, včetně obvodového zdiva a konstrukce zastřešení.

 

  • Třetí (3.) záloha na Kupní cenu ve výši 30 % z Kupní ceny včetně DPH bude budoucím kupujícím zaplacena do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Budoucího prodávajícího, že byly dokončeny rozvody vnitřních instalací, izolace, osazení oken a vnitřní příčky.

 

  • Doplatek ve výši 10 % z Kupní ceny včetně DPH, Budoucí kupující uhradí nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Budoucího prodávajícího k úhradě Doplatku Kupní ceny, přičemž přílohou výzvy musí být konečné znění Kupní smlouvy s návrhem termínu jejího podpisu, kopie kolaudačního souhlasu v právní moci, popř. jiné obdobné úřední rozhodnutí umožňující užívání Domu a v něm umístěných Bytů a kopie příslušného výpisu z katastru nemovitostí (KN) dokládající skutečnost, že Předmět budoucího převodu byl zapsán do KN jako dokončený.

 

Postup při koupi apartmánu

 

  • Předběžná rezervace
  • Rezervační dohoda / smlouva o budoucí kupní smlouvě
  • Kupní smlouva

 

Předběžná rezervace

Předběžná rezervace je nezávazný zájem o konkrétní apartmán. Tuto rezervaci prosím proveďte telefonicky na telefonu 776821387 či e-mailem na matyas.novak@rkevropa.cz . Zároveň si při této rezervaci domluvíme termín schůzky v golfovém areálu v Club House v Berouně.

Platnost této předběžné rezervace je 5 kalendářních dnů, pokud nebude prodejcem sjednáno jinak.

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK) obsahuje podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy, splátkový kalendář a další právní náležitosti. Tato smlouva slouží jako podklad pro možné pořízení hypotéčního úvěru, kde můžete použít rozestavěný apartmán jako zástavu úvěru.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena po vydání kolaudačního rozhodnutí na Váš apartmán.