Standardy projektu

Rezidence Na Veselé – apartmánový dům A2 – standardy projektu

 

  1. Technický popis projektu a použitých materiálů

 

    Zdivo

 

    obvodové :     keramické tvárnice Porotherm 300 P+D s kontaktním zateplením

 

    mezibytové :  keramické tvárnice Porotherm 300 AKU P+D

 

    příčky :           keramické tvárnice Porotherm 115/150 P+D

 

    Stropní konstrukce

 

    železobetonové monolitické

 

    Schodiště

 

    železobetonové prefabrikované s keramickou dlažbou

 

    Podlahové konstrukce

 

    betonový litý potěr na tepelné/akustické izolaci

 

    Střešní konstrukce

 

    typ střechy :  plochá

   

    krytina :        fóliová na spádových PE klínech – nepochozí část – kačírek

- pochozí část (terasy) – betonová dlažba

 

    Fasáda

 

    kontaktní zateplovací systém – izolant minerální rohože – s kombinací povrchové úpravy

    probarvená omítka a keramický obklad (provětrávaná fasáda)

 

    Balkóny

 

    železobetová monolitická deska s přerušeným tepelným mostem s keramickou dlažbou

 

    Izolace

 

    hydroizolace – střecha, terasy – fóliová

                          - spodní stavba – těžká izolace z modifikovaných asfaltových pásů

   

    tepelná izolace – střecha, terasy – spádové PE klíny

                              - podlaha v 1.NP – PE desky podlahové

                              - fasáda –  minerální rohože

 

    akustická – minerální rohože kročejové izolace v podlahách 2. – 4. NP

    Výplně otvorů

 

    okna, prosklené stěny, balkónové sestavy, vstupní dveře do domu – dřevěné z lepených

    EURO profilů, izolační dvojsklo, v apartmánových jednotkách všechny okenní překlady

    roletové s přípravou elektro

 

    vnitřní parapety – postformingové desky v bílé barvě

    venkovní parapety – systémové BATIMA

 

    vstupní dveře do jednotek – protipožární, jednotný dekor z vnější strany

 

    Společné prostory

 

    vstup a společné chodby – v zádveří poštovní schránky, tablo domácího telefonu, čistící

                                               zóna, keramická dlažba

    ostatní místnosti – keramická dlažba, v každé sekci úklidová komora s výlevkou a WC

 

 

  1. Standard vnitřního vybavení bytu

 

V ceně bytu je obsažen standard dle individuální výběru kupujícího u smluvních dodavatelů

prodávajícího – obklady, dlažby, vybavení koupelen a WC – společnost ProCeram

                        - vnitřní dveře, laminátové a dřevěné podlahy – společnost APOKORK

 

- nášlapná vrstva podlah – koupelna, WC, chodba – keramická dlažba

                                        - ostatní místnosti – laminátová plovoucí podlaha

 

- stěny – koupelna, WC – keramický obklad do výšky cca 210 cm

            - nad obkladem a v ostatních místnostech jednovrstvá sádrová omítka, bílá výmalba

 

- strop – sádrokartonový podhled, bílá výmalba

 

- interiérové dveře s obložkovou zárubní a kováním, povrch fólie, do OP z 2/3 prosklené,

                                 ostatní plné, do koupelny a na WC s příslušným kováním

 

- vana ocelová – šířka 700, délka 1600 – 1700 (podle dispozice koupelny) s baterií a sprchou

  sprchový box čtvrtkruh 900/900 s keramickou vaničkou, baterii a sprchovým setem 

  umyvadlo šířky 600 s baterií

  umyvadlo na WC šířky 400 s baterií

  WC závěsné komplet

 

 

  1. Technologické vybavení domu a jednotek

 

    Elektroinstalace

 

    V domu jsou mimo standardní silnoproudé elektrorozvody instalovány slaboproudé rozvo-

    dy pro satelitní příjem digitálního TV vysílání, příjem internetu a pro domácí telefon.

   

    Každá jednotka je vybavena datovými a telefonními rozvody s vyústěním v obývacím po-

    koji a propojením do ostatních obytných místností. Koncové prvky tohoto rozvodu jsou

    osazeny pouze v OP. Domácí telefon může sloužit, po úhradě kreditu provozovateli datové

    sítě, jako státní. Přípojka telefonní pevné linky do domu není součástí projektu.

    Připojení bytového elektroměru není součástí vybavení bytu a budoucí kupující uzavírá

    smlouvu přímo s dodavatelem elektrické energie včetně úhrady připojovacího poplatku.

    El. příkon do bytů je jištěn jističem 25A. Veškeré koncové prvky elektroinstalace – vypína-

    če a zásuvky jsou v bílé barvě. Elektrorozvody pro svítidla jsou ukončeny kabelovým vý-  

    vodem se svorkovnicí. V koupelně a na WC je osazen ventilátor pro odvod vzduchu, který

    je v koupelně ovládaný samostatným vypínačem, na WC sdruženým vypínačen osvětlení

    s doběhem. Každá jednotka je vybavena bateriovým optickoakustickým hlásičem požáru.

 

    Ve společných prostorách domu jsou osazena svítidla, na chodbách s pohybovými čidly,

    která slouží v případě výpadku elektrického proudu jako nouzová. V zádveří je osazeno

    zvonkové tablo s audio příslušenstvím domácího telefonu.

 

    Vybavení kuchyně

 

    Kuchyňská linka (KL) není součástí vybavení bytu. V místech plánovaného osazení KL je

    ukončena zaslepená přípojka odpadu a studené a teplé vody. Do těchto míst jspou rovněž

    kabely elektroinstalace pro připojení osvětlení, zásuvek, myčky, elektrosporáku a digestoře,

    ukončené v krabicích.

 

    Vytápění, příprava teplé užitkové vody (TUV)

 

    Vytápění je centrální z domovní plynové kotelny, ve které probíhá i ohřev TUV. Spotřeba 

    tepla je měřena v každé jednotce kalorimetrem, spotřeba TUV příslušným vodoměrem.

    Vytápění v jednotkách je řešeno podlahovými konvektory před prosklenými stěnami v OP,

    otopnými radiátory v ostatních obytných místnostech a otopnými žebříčky s elektrickou  

    topnou vložkou v koupelnách.

 

   Vzduchotechnika (VZT)

 

   Vzduchotechnickými rozvody je zajištěno nucené větrání v koupelnách a na WC, kde jsou      

   osazeny příslušné ventilátory. Pro digestoře v kuchyňských linkách je provedena příprava

   přivedením připojovacího potrubí VZT do prostoru plánovaného umístění KL, potrubí je

   na líci zdiva zaslepeno.

 

   Zdravotechnické instalace

 

   Vodovodní potrubí, stoupací v šachtách i rozvodné v jednotkách, je plastové, stejně tak i od-

   padní potrubí. Spotřeba vody v jednotkách, studené i teplé, je měřena příslušnými vodoměry

 

 

  1. Závěrečné informace

 

    Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv během výstavby změnit typ prvku či vybavení

    v rámci kvalitativního standardu, vždy však při zachování technických a technologických

    parametrů.

 

 

    Součástí standardního vybavení není :

 

   - dodávka kuchyňské linky včetně jejího příslušenství a obkladu či jiné povrchové úpravy

    za KL a mezi skříňkami

 

    -dodávka garnýží, venkovních a vnitřních žaluzií a rolet

 

   - dodávka osvětlovacích těles s výjimkou fasádních svítidel na předzahrádkách, terasách

    a balkónech, která mají jednotné provedení

 

    -dodávka vestavěných skříní, polic a jiného vestavěného nábytku

 

   - objednání a zřízení elektroměru včetně uhrazení platby za instalovaný příkon, součástí

    standardní dodávky je pouze zajištění rezervace příkonu a příprava kabelových rozvodů

    pro připojení elektroměru